Kids        Teens          Adults


בגיל 16 הקול העמוק והצרוד שלי הפריע לי, ומאוד רציתי לחזור לשיר, לשחק וגם סתם לבלות
הייתי כל כך מאושרת לדעת שאני יכולה לעשות משהו שיעזור לקול שלי וכעבור מספר חודשים אני עדיין מתקדמת
— סוזי

קול-ילדים: שיפור ומניעה

האם...

-רופא הילדים או רופא א.א.ג שלכם המליץ על טיפול קול? -הקול שלך נהיה צרוד ואינו משתפר -האם תרצה לשפר את האיכות, העוצמה או את הכושר שלך הקול שלך? -האם תרצה להגן על הקול שלך מפני שימוש לא נכון?

דבר איתנו- בעזרת טיפול קול פרטני, אנחנו שואפים לשקם, לשפר, ולהגן על הקול שלך- לעכשיו ולעתיד אנחנו נראה לך איך הקול עובד אנחנו נעזור לך לשלוט בהרגלי ורוטינות הקול שלך דרך הדגמות מעשיות ותרגילים פרקטיים.

קול-מתבגרים: שיפור ומניעה

האם...

-רופא א.א.ג המליץ על טיפול קול ? -אתה נהנה משירה אבל לא עברת פיתוח קול? -הקול שלך הופך להיות בלתי נעים, צרוד או בלתי צפוי? -האם אתה רוצה להגן על הקול שלך מפני שימוש לא נכון?

דבר איתנו אנחנו מראים למתבגרים איך הקול שלהם עובד. אנחנו עוזרים למתבגרים לשלוט בהרגלי ורוטינות הקול שלהם דרך הדגמות מעשיות ותרגילים פרקטיים. (כולל טיפים לנייד ותרגילי קול שניתן לבצע בחמש דקות)

אנחנו מאמנים מתבגרים לאורך התהליך של יצירת שינוי בקול שלהם.

קול-מבוגרים: שיפור ומניעה

האם...

-רופא א.א.ג שלך המליץ על טיפול בשפה? -אתה מסתמך רבות על הקול שלך במסגרת העבודה שלך ( מורה , נציג מכירות,עו״ד, וכו׳) ומעולם לא עברת קורס פיתוח קול . -הקול שלך הפך להיות בלתי נעים, צרוד ובלתי צפוי?

האם תרצה להגן על הקול שלך מפני שימוש לא נכון?

דבר איתנו - -בעזרת טיפול קול פרטני, אנחנו שואפים לשקם, לשפר ולהגן על הקול שלך- לעכשיו ולתמיד -אנחנו מראים לאנשים איך הקול עובד. -אנחנו עוזרים למבוגרים לשלוט בהרגלי ורוטינות הקול שלהם דרך הדגמות מעשיות ותרגילים פרקטיים ( כולל טיפים לנייד ותרגילי קול שניתן לבצע בחמש דקות). -אנחנו מאמנים מתבגרים לאורך התהליך של יצירת שינוי בקול שלהם.

אנחנו יכולים לעזור...