מכון שניידר נמצא בחזית הטיפול הקליני בתקשורת, מחקר וקידום הנושא בציבור 
עובדים עם אנשי מקצוע, אינדיבידואלים והציבור