משימותנו ברורות ופשוטות
שיקום חופש הדיבור, ושחרור הכוח להבעה עצמית